Rogge

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Rogge
Rogge, bron: Dominicus Johannus Bergsma

Rogge (Secale Cereále)

Typisch wintergewas voor de zandgrond; de teelt heeft daar om nooit een groot areaal gekend in Zeeland; zomerrogge kwam hier niet voor. Hoewel Zeeland van oudsher als het tarweland gold, stelt art. 69 van de wetten en keuren die graaf Floris in 1256 aan Zeeland gaf, een boete vast voor 'wie van den lande tarwen, rogge, gheerst of anders koern binnen Middelborch draget etre dan ter stede'. Nog tot voor de Tweede wereldoorlog was op sommige Zeeuwse plaatsen roggekrentenbrood een hoog gewaardeerde lekkernij. Roggemeel werd later veelal als veevoeder gebruikt. Roggestro uit een rechtstrodorsmachine was zeer gevraagd door waterschappen om dijken te krammatten.

Auteur

-M.A. Geuze