Roelof Koops

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Roelof Koops
Koops.jpg
Roelof Koops, bron:Herdenking slavernijverleden
Geboren 2 juli 1947 Aalst-Waalre
Beroep Rijksarchivaris in Zeeland/directeur Zeeuws Archief
VIAF R. Koops

Jeugd, studie en carrière

Toen Roelof (doopnaam Roelof Luite) Koops drie jaar was overleed zijn vader die natuurkundig ingenieur was. Het gezin verhuisde later naar Den Haag, waar Koops opgroeide. Na het Montessori Lyceum, waar hij het gymnasium a-diploma behaalde, ging Koops geschiedenis in Leiden studeren (doctoraal 1974). Vervolgens deed hij de opleiding voor hoger archiefambtenaar aan de Rijksarchiefschool. Tegelijkertijd werkte hij sinds 1974 al als chartermeester bij het Rijksarchief in Zeeland. In 1990 volgde hij Pieter Scherft op als Rijksarchivaris in Zeeland. Deze functie bekleedde hij tot 1991, toen hij in het kader van een roulatiebeleid van rijksarchivarissen hoofd archiefbeleid en onderzoek bij de centrale directie van de rijksarchiefdienst werd (1991-1992). Daarna was hij opnieuw rijksarchivaris in Zeeland (1993-2000).

Directeur Zeeuws Archief

Vanaf medio jaren negentig werd er aan nieuwbouw voor het Rijksarchief gewerkt. Tegelijkertijd kwam vanaf begin 1997, mede door toedoen van Koops, een fusietraject van het Rijksarchief in Zeeland met de Gemeentearchieven van Middelburg en Veere tot stand. Dit resulteerde er in dat per 1 januari 2000 het openbaar lichaam het Zeeuws Archief ontstond, gehuisvest in het monumentale Van de Perrehuis en een moderne aanbouw (van Jan Benthem). Dit was het derde regionaal historisch centrum in Nederland (na Utrecht en Groningen) en het eerste waarbij meer dan twee partners waren betrokken. Koops is altijd zeer geïnteresseerd geweest in slavernij en slavenhandel, dit resulteerde erin dat hij bestuurslid van het NiNsee werd (het instituut voor de geschiedenis van het Nederlandse slavernijverleden). Per 1 oktober 2010 nam Koops afscheid. Hij werd opgevolgd door Hannie Kool-Blokland.

Auteur

-Peter Sijnke (2013).

Literatuur

-Theo Thomassen, “De cirkel is rond.” In gesprek met Roelof koops, in: Archievenblad 114 (2010), 5.

-Koops, (Roelof) [Documentatiemap, ZB.]