Richard Schilders

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Richard Schilders
Richard Schilders.jpg
pamflet: Aen Miine E. Heeren, Mijn Heeren Vanden Rade van Zeelant, representerende de staten desselven landts, gedrukt door Richard Schilders, Middelburg 1591, Foto: W.F. Helm (2007), Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec. nr. 110236
Geboren ca. 1538 Edingen
Overleden 1634 Middelburg
Beroep Boekdrukker en uitgever
VIAF Richard Schilders

Boekdrukker en uitgever te Middelburg tussen 1580 en 1618. Vluchtte in 1567 om geloofsredenen naar Engeland, waar hij als drukkersgezel werkzaam was. In 1579 werd hij door de stad Middelburg als stadsdrukker aangesteld. Vier jaar later werd hij ook drukker van de Staten van Zeeland. Hij bouwde in enkele jaren een groot bedrijf op waar veel en belangrijke werken gedrukt werden. In 1580 verscheen zijn eerste werk: een pamflet van de wederdopers in Middelburg. Door zijn contacten met de in Middelburg verblijvende brownisten verschenen bij hem ook veel Engelse boeken, onder andere van Robert Browne. Naast pamfletten. ordonnanties, plakkaten en kleine godsdienstige publikaties -die het grootste deel van zijn fonds uitmaken- drukte Schilders een aantal belangrijke werken waaronder: Ph. van Marnix: Het boek der psalmen Davids (1591), die de Dathenus-herijming had moeten vervangen, maar niet werd aanvaard. Verscheidene werken werden door hem zelf vertaald. terwijl hij ook voor andere Middelburgse uitgevers drukte, onder andere Barend Langhenes en Adriaen van de Vivere. Schilders mag gerekend worden tot de grootste Middelburgse drukkers. Hoewel hij als, ambachtsman zeker geen uitblinker was. Vaak maakt zijn werk een wat rommelige indruk, hoewel er ook voorbeelden zijn van goed drukwerk. De groei van zijn bedrijf maakte het noodzakelijk om verscheidene malen te verhuizen. Het bedrijf werd na 1618 nog enkele jaren voortgezet door zijn zoons Abraham en Isaac.

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

P.J. Aarssen

Literatuur