Raaigras

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Raaigras

Naam van drie in Zeeland veel voorkomende grassoorten. Engels raaigras (Lólium perénne) komt algemeen voor in graslanden en wegbermen. Het is een van de belangrijkste voedergewassen voor het vee en wordt als zodanig veel ingezaaid. Italiaans raaigras (L. multiflórum) komt hier in het wild niet voor, maar wordt veelvuldig als voedergewas voor het vee ingezaaid en verwildert van daaruit vaak. Frans raaigras (Arrhenátherum elátius; W., Z.B., N.B., Sch.D., Z.Vl) aever(gras) komt algemeen voor in niet te vochtige onbeweide hooilanden, in wegbermen en op sloot- en dijktaluds.


AUTEUR

A.M.M. v. Haperen