Pulp

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Pulp

Bijproduct van suikerfabrikage uit suikerbieten. Er zijn twee soorten, natte en droge pulp; de natte bestaat uit de uitgeloogde snijdsels, vroeger een populair veevoer, dat vaak als retourvracht met het bieten schip naar een Zeeuws haventje terugging en daar door veehouders per kar of wagen werd afgehaald. Het lossen van de pulp geschiedde vroeger met behulp van speciale tenenmandjes; speciale pulprieken, met dicht opeenstaande stompe tanden, werden voor het opscheppen gebruikt. De afgewerkte stoom kon in het bietsuiker fabricageproces met succes gebruikt worden om natte pulp te drogen. Er behoefden dan geen inkuilverliezen te worden geleden en beperkter volume betekende winst op transport. In de veestalling werd deze droge pulp meestal dan weer voorgeweekt met water.


AUTEUR

M.A. Geuze