Pieter de Moucheron

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Pieter de Moucheron
300px
tekst
Geboren 1545 Middelburg
Overleden 1621 Amsterdam
Beroep adviseur zeevaart
VIAF [1]

Werd door zijn broer Balthasar de Moucheron belast met het toezicht op de bouw en het onderhoud van de schepen van de firma te Arnemuiden, alvorens hij als adviseur voor Zeeland gevoegd werd bij het gezantschap dat o.l.v. Jacob Valcke een einde moest maken aan de kaapvaart van de Engelse schepen. In mei 1589 werd daarover onderhandeld te Londen, doch een onbelemmerde vaart op Spanje en Portugal werd niet verkregen. Door de enorme verliezen die werden geleden werd hij enige tijd later door de Staten van Zeeland als handelsrepresentant wederom naar Londen gezonden, waar hij van de rechter der admiraliteit een overeenkomst wist te kopen, die inhield dat onze schepen een rij geleide verleend werd, mits zij geen contra bande vervoerden, wat moest blijken uit een door de Moucheron als Belgicarum navium inspector uit te reiken verklaring. Hierdoor kwam hij echter in conflict met de Hollandse politieke agent te Londen, Ortel, en diens opvolger Noël de Caron (1592), die openlijk op zijn terugroeping aandrong bij de Staten van Zeeland. Het geheel escaleerde in 1595 toen de Engelsen beslag op onze korenschepen wisten te leggen en honderden schippers zich tot de Moucheron wendden om niet te worden op gebracht, waarop de Caron bewerkstelligde dat noch hij, noch zijn assistent Michiel Leeman bij de rechter der admiraliteit werd toe gelaten; beiden namen ontslag toen er ook nog gevangenschap dreigde. Hij keerde naar Middelburg terug vanwaar hij later naar Amsterdam verhuisde.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman

Literatuur

  • Nagtglas, Levensberichten.
  • De Stoppelaar, De Moucheron.
  • Le Petit, La grande chronique II, 252.
  • N.N.B. VII.