Pieter Philippus Jansen

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Pieter Philippus Jansen
Ir PP Jansen.jpg
Prof. Ir. P.P. Jansen, lid van de Deltacommissie. Foto: Daan Noske / Anefo, 23 februari 1953. Bron: Wikimedia Commons.
Geboren 11 augustus 1902 Dordrecht
Overleden 5 juli 1982
Beroep Waterbouwkundige, hoofd Deltadienst Rijkswaterstaat
VIAF Pieter Philippus Jansen

Biografie

Hoofd Deltadienst Rijkswaterstaat. Volgde een opleiding tot waterbouwkundig ingenieur en begon zijn loopbaan bij de Zuiderzeewerken (1927-1931). Stapte hierna over naar Rijkswaterstaat (1931-1944) waar hij zich bij de 'natte' waterstaat zowel bezighield met de rivieren (Maasverbetering, IJsselkanalisatie) als de zee (arrondissement Hoorn, dijkbouw Noord-Brabant). Na de bevrijding van Zuid-Nederland, werd Jansen in oktober 1944 belast met de Dienst Droogmaking Walcheren. Hij aanvaardde in 1946 de functie van gewoon hoogleraar in de afdeling der Wegen Waterbouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft (1946-1956), maar bleef adviseur van Rijkswaterstaat.

Bij zijn benoeming tot hoofd van de Deltadienst (september 1956) werd zijn onderwijsfunctie omgezet in een buitengewoon hoogleraarschap. Bij de Deltadienst kreeg Jansen de volle ruimte zich te ontplooien. Bijzondere aandacht schonk hij aan de uitgave van de ‘Driemaandelijkse Berichten’, enerzijds omdat hij hiermee in het openbaar verantwoording af wilde leggen over het gevoerde beleid, anderzijds omdat hierdoor de belangstelling van de Nederlandse bevolking voor de Deltawerken levend werd gehouden. In 1962 legde hij om gezondheidsredenen zijn functie neer. Qua karakter was Jansen een man van weinig woorden. Hij kon echter met milde humor zaken afbreken of opbouwen, al naar gelang hij dat in het belang van de dienst nodig achtte.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

?, herz. Peter Sijnke (2011).

Literatuur

  • Driemaandelijkse Berichten Deltawerken, november 1962.
  • Maris, Professor Jansen, A 677.
  • Wikipedia.org Pieter Philippus Jansen.