Pieter Manteau van Dalem

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Pieter Manteau van Dalem
PM van Dalem.jpg
Pieter Manteau van Dalem was onder andere schepen van Sluis. Prent van markt en stadhuis van Sluis, naar tekening van A. de Haen, 1739. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, 1739.
Geboren 30 april 1607 Poortvliet
Overleden 17 april 1688 Sluis
Beroep Landmeter, ingenieur en fortificatiemeester
VIAF Pieter Manteau van Dalem

Biografie

Werd in 1626 benoemd tot landmeter van Zeeland, in juli 1636 door de Raad van State tot waterbouwkundig ingenieur of fortificatiemeester. Hij was een zoon van de Tholense burgemeester Jaecques Manteau (1550-1637). In 1645 vertrok hij naar Engeland, waar hij vermoedelijk als zovele Nederlandse ingenieurs in dienst trad van Cromwell. In 1647 keerde hij terug en werd in de stadsregering van Tholen gekozen. In 1656 verhuisde hij naar Sluis, waar hij eerst secretaris en in 1673 schepen van het Vrije van Sluis werd. Ook werd hem weer commissie als ingenieur of fortificatiemeester verleend. In die functie werkte hij aan de zeeweringen. Het Manteaupoldertje onder IJzendijke is naar hem genoemd. Hij publiceerde een 'Tractaet in Materie van Zeewercken ende Dijckagie, Tot verbeteringhe van de Sasse-vaart, Ende vermeerderinghe van de natuyrlijcke Sterckte van de Stadt van 't Sas, Ende wederlegginghe teghen degenen die met ondraeghlijcke costen schaeden ende interessen quaet werck willen maecken' (13 april 1673). Daarnaast is nog enig stichtelijk werk van hem bekend.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman

Literatuur

  • Nagtglas, Levensberichten.
  • Navorscher I (1900), 228-231.
  • Abkoude, Naamregister I, 3.
  • N.N.B.W. IX.