Pieter Johannis Neyt

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Pieter Johannis Neyt
PJ Neyt.jpg
Pieter Johannis Neyt was onder andere toezichthouder op de afsluiting van het Sloe. Op de foto de afdamming van het Sloe tijdens laagwater gezien van de dijk van de Suzannapolder, Sloedam, 1 juli 1871. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 13855.
Geboren 9 februari 1839 Breskens
Overleden 11 augustus 1900 Beverwijk
Beroep Ingenieur
VIAF Pieter Johannis Neyt

Biografie

Ingenieur. Haalde in 1855 zijn diploma als landmeter en werd in 1859 bevorderd tot opzichter van de Rijkswaterstaat. In Zeeland was men toen druk in de weer met plannen voor een spoorlijn van Vlissingen naar Roosendaal. Daarvoor zou een dam in het Sloe moeten worden gelegd, alsmede een in het Kreekrak. Dit laatste project werd in die dagen aangeduid als de afdamming of afsluiting van de Oosterschelde. Neyt nam bij deze werken, die het aanzicht van Zeeland totaal zouden veranderen, het toezicht en werd wegens inzet en bekwaamheid in 1873 geridderd. Toen de werken waren voltooid, viel er voor de ondernemende man in Zeeland niet veel meer te doen en in 1876 vertrok hij naar Zwolle, waar hij als uitvoerend ingenieur de spoorlijn Almelo-Zwolle tot stand hielp brengen. In 1876 kwam hij als Rijksopziener toezicht houden op de Stoombootveerdienst Enkhuizen-Stavoren.

Neyt heeft over zijn arbeid vrij veel gepubliceerd: onder het pseudoniem Peter Simple en Scaldis artikelen in de Middelburgse- en Vlissingse Courant, onder eigen naam in de Verhandelingen van het Instituut van Ingenieurs en De Ingenieur en verder ook in de vorm van boekjes en brochures. Veel van die publicaties zijn historisch gezien nog steeds van belang: Over het vervoeren van grond per locomotief (1870); De afdamming van het Sloe (1872); Over den bodem van den Vlietepolder (1873); Gewicht van Steenbekleedingen (1873); Sprokkelingen op waterbouwkundig gebied (1885) enz.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

A. Teunis