Pieter Jan Jacobus Dekker

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Pieter Jan Jacobus Dekker
Dekker 104333.jpg
Vergadering Zeeuwse Waterschapsbond in de Middelburgse schouwburg: P.J.J. Dekker (1900-1971) dijkgraaf van het Waterschap De Breede Watering Bewesten Yerseke, later Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland krijgt een Delfts Blauw bord, foto: C. Kotvis, 20 november 1970, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 104333
Geboren 14 mei 1900 Wemeldinge
Overleden 9 juli 1971 Goes
Beroep landbouwer en fruitkweker
VIAF P.J.J. Dekker

Biografie

P.J.J. Dekker werd na zijn opleiding aan de Middelbare Landbouwschool te Den Haag landbouwer en fruitkweker op het ouderlijk bedrijf ‘Maalkote’ te Wemeldinge.

Spuisluis van het gemaal P.J.J. Dekker tussen Kattendijke en Wemeldinge, foto: Wim Helm, 28 mei 2009, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 123737

Hij bekleedde vele functies op landbouw- en tuinbouworganisatorisch gebied, zowel plaatselijk, regionaal als landelijk, met name in de Zeeuwse Maatschappij. Zijn belangstelling leidde via de rundveehouderij en de keuring van gewassen te velde naar de fruitteelt en het veilingwezen. Hij was onder meer voorzitter van de veilingvereniging Kapelle-Biezelinge en omstreken (1932-1970) en lid van het dagelijks bestuur van het Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen. Tevens was hij voorzitter van de Grondkamer van Zeeland. Het waterschapswezen diende hij op velerlei gebied: als gezworene, respectievelijk dijkgraaf van het Waterschap de Brede Watering Bewesten Yerseke, en het Waterschap de Breede Watering van Zuid-Beveland; voorzitter van de Zeeuwsche Polder- en Waterschapsbond en bestuurslid van de Unie van Waterschapsbonden.

Na zijn overlijden werd de spuisluis tussen Kattendijke en Wemeldinge naar hem vernoemd.

Auteur

-J.D. Dorst