Piepers

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Piepers (boompieper, graspieper, oeverpieper, waterpieper)

Kleine slanke zangvogels met vrij lange staart en snavel. Bruin met lichte onderdelen en gestreepte borst. In Zeeland komen verschillende soorten piepers voor. Graspieper (Ánthus praténsis; Sch.: kantleeuwerik; W.,Z.B.: kantvliegertje) is een zeer talrijke broedvogel van allerlei open gebieden. Boompieper (A. triviális) is in Zeeland een vrij talrijke broedvogel in duinen, bosjes en boomrijke dijken (150-250 paar). Oeverpieper (A. spinolétta littorális) is in Zeeland aan te treffen van september tot in april. Waterpieper (A. spinolétta spinolétta) wordt regelmatig in klein aantal in Zeeland waargenomen.

AUTEUR

-P.L. Meininger