Philipsdam

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Philipsdam

Compartimenteringsdam die volgens K.B. d.d. 20 september 1976 Staatsblad 486 wordt aangelegd tussen St.-Philipsland en de Grevelingendam en in 1985 gereed moet zijn. De dam zal in het noorden aansluiten op de Grevelingendam op ongeveer 1300 m uit de kust van Goeree Overflakkee en in het zuiden op de kust van St.-Philipsland binnen een gebied van 3 km oostelijk van dijkpaal 70. In de dam wordt op de plaat van de Vliet tussen de stroomgeulen het Krammer en het Slaak, een sluizencomplex gebouwd, bestaande uit twee voor grote duwvaart geschikte sluizen met een nuttige kolklengte van 280 m en een aan de Grevelingendam gesitueerde jachtensluis met een nuttige kolklengte van 75 m en een doorvaartbreedte van 9 m. De sluizen worden voorzien van een zoutbestrijdingssysteem. Afgewacht moet worden of de door de economische crisis vereiste bezuinigingen een ongewijzigde uitvoering van de plannen zullen toelaten.


AUTEUR

M.H. Wilderom

AFBEELDING

Het werkeiland voor de bouw van de sluizen in de Philipsdam (1982).