Philippus Lansbergen

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Philippus Lansbergen
Lansbergen KZGW ZI IV-0580.jpg
Philippus Lansbergen, kopergravure,Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, IV, nr. 580-1.
Geboren 25 augustus 1561 Gent
Overleden 8 december 1632 Middelburg
Beroep Theoloog, wiskundige en astronoom
VIAF Ph. Lansbergen
Tabulae motuum coelestium perpetuae (1632), het laatste werk van Philippus Lansbergen bevat nieuwe astronomische tabellen en een grote sterrencatalogus van 1600, foto: ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 50147

Levensbeschrijving

Philippus kwam uit een familie van predikanten, juristen en geneesheren. Stamvader was Daniël, Heer van Meulenbeke, gehuwd met Pauline van Honingh. Philippus vestigde zich, na theologische studies in Engeland, als predikant te Antwerpen. Moest in 1585 uitwijken naar Noord-Nederland en werd, na studie te Leiden, predikant te Goes. Hier werd hij in 1613 uit het ambt ontslagen wegens bemoeiingen met politiek. Hij vestigde zich toen te Middelburg, waar hij zich verder geheel wijdde aan wiskundige en astronomische studies. Lansbergen, die in de tijd van Galilei en Kepler leefde, was de eerste Nederlandse predikant die het stelsel van Copernicus verdedigde. Zijn publicaties brachten vele pennen in binnen- en buitenland in beroering. Zijn werken zijn veelal voorzien van lofdichten van Jacob Cats. Zijn naam werd in 1967 gegeven aan de toen te Middelburg gestichte sterrenwacht.

Beknopte bibliografie

Auteur

-A.M. Lauret, controle red., 2012

Literatuur

  • Fokker en De Man, Zeeuwsche medici.
  • Fokker, Philippus Lanshergen.
  • Van der Baan, Philippus en Petrus Lansbergen
  • Meertens, Letterkundig leven.
  • Schepman, Philippus Lansbergen.
  • Biographisch woordenboek Prot. godgeleerden.