Philippe Fleming

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Philippe Fleming
Geboren 1557 (?)
Overleden 1621 (?)
Beroep Militair auditeur
VIAF Philippe Fleming

Biografie

Militair auditeur. Is naar zijn mededeling in 1557 geboren, waarschijnlijk in Vlaanderen of Brabant (in 1621 schrijft hij dat hij 64 jaar oud is); hij was van 1591-1604 militair auditeur van het garnizoen van Ostende en na de val van die stad (19 september 1604) auditeur te Sluis, welke functie hij in 1621 nog bekleedde. Over het beleg van Ostende heeft hij een nauwkeurig, in droge stijl geschreven, dagregister uitgegeven: ‘Oostende; vermaerde, gheweldighe, lanckduyrighe ende bloedighe belegheringhe, bestorminghe ende stoute aenvallen...’ ('s-Gravenhage 1621); met als aanhangsel: ‘Beschrijvinghe en 't innemen (van) Cadsant en Ysendyck, mitsgaders de belegheringhe en de overwinninghe der stad Sluys’.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman, gecontroleerd redactie 2013

Literatuur

  • De Wind, Bibliotheek der Nederlandse geschiedschrijvers, 353.
  • Nagtglas, Levensberichten.
  • N.N.B.W. VII.