Petrus Hieronymus Nicolaas Everardi (Everaerts)

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Petrus Hieronymus Nicolaas Everardi (Everaerts)
Beroep Norbertijn en pastoor
VIAF [1]

Biografie

Oudste zoon van de bekende rechtsgeleerde Nicolaas Everaerts (Everardi, ook Nicolaas van Grijpskerke of van Middelburg). Hij was Norbertijn van Middelburg begin 16de eeuw. Hij was minder bekend dan zijn broers Nicolaas, Franciscus, Everard Janus (Secundus) en zijn zuster Isabella, genoemd Van Grijpskerke, die mater was van het Delftse St. Aagtenklooster en wier portret, door Maarten van Heemskerk, zich nog in het oude klooster bevindt (museum Prinsenhof). Als student was Petrus Everardi, filius Nicolai Everardi, deken van het college der baccalaurei in de rechten of voorzitter der disputen. Op 18 mei 1520 werd hij doctor in de beide rechten en 31 mei daaraanvolgende aangenomen in de raad van de Leuvense Universiteit en wordt dan pastoor van de St.-Jacob te Vlissingen genoemd. Grijpink’s Register geeft minimale aantekeningen over Nieuw-Vlissingen en zegt niet wanneer hij daar gekomen is. Wel vermeldt hij Petrus Nicolai de Middelburg als pastoor van Domburg 1518; in 1519 werd hij pastoor van de abdijkerk en in het jaar daarop van Serooskerke en wordt dan genoemd Petrus Nicolai Everardi. In 1523/24 werd hij daar vervangen en is toen waarschijnlijk naar Vlissingen gegaan. Sedertdien komt hij niet meer bij Grijpink voor en zijn dood wordt niet vermeld. Grijpink vermeldt wel in 1532 Jan Jansz, Norbertijn, als pastoor van Vlissingen.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

C.P.M. Holtkamp, gecontroleerd redactie 2013

Literatuur

  • Grijpink.
  • N.N.B.W. VI.