Petrus Dathenus

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Petrus Dathenus
Dathenus.jpg
Petrus Dathenus, bron: Geheugen van Nederland.nl
Geboren 1531 of 1532 Kassel (Duitsland)
Overleden 17 maart 1588 Elbing (Duitsland)
Beroep calvinistisch prediker en reformator
VIAF P. Dathenus

Leven en werk

Dathenus begon zijn geestelijke loopbaan begonnen als Karmelieter monnik in leper. Op negentienjarige leeftijd sloot hij zich aan bij het calvinisme. Hij vluchtte naar Londen, waar hij bij de vluchtelingengemeente een opleiding kreeg en werd vluchtelingen-predikant te Frankfurt am Main. Hij stichtte in 1562 in een leegstaand klooster de vluchtelingengemeente van Frankental in de Rijn-Palts. Daar gaf hij in 1566 zijn psalmen uit. In dit jaar bezocht deze man, met zijn onstuimige aard, die als geen ander in de Nederlanden een ijveraar is geweest voor de calvinistische reformatie, ook Zeeland. Vanuit Antwerpen bezocht hij Middelburg, Vlissingen, Veere en Zierikzee, waar hij preekte. Jona Willem te Water haalt een brief van hem aan, geschreven vanuit Middelburg naar Zierikzee, met een aansporing de kerken op Schouwen te 'reinigen'. Op grond van deze brief heeft men hem er wel van beschuldigd, te hebben deelgenomen aan de Beeldenstorm, maar bewezen is dit niet. Na 1572 werd hij raadsman van de prins van Oranje inzake de kerkgoederen, maar kwam (1578) met de prins in heftig conflict over de plannen voor een religievrede. Dathenus was een geharnast en onverzettelijk strijder voor het calvinistische protestantisme en als zodanig zal hij zijn betekenis behouden.

Auteur van het Wilhelmus?

In 2017 kwam bij stylometrisch computeronderzoek naar de tekst van het volkslied (waarbij gekeken werd naar betekenisloze woorden) één kandidaat boven drijven voor de tekst van het volkslied: Petrus Dathenus. Tot dan toe werd algemeen aangenomen dat Marnix van St. Aldegonde de schrijver zou zijn geweest, hoewel ook dat nooit zeker was. Er zijn diverse aanwijzingen dat Dathenus de schrijver van het volkslied is. Zo was hij aanwezig bij het beleg van Chartres waar het lied 'O la folle entreprise du Prince de Condé' werd gezongen, waarop de melodie van het Wilhelmus is gebaseerd. Dathenus verbleef in 1572 in de kringen van de Prins van Oranje in Duitsland. De oudst bekende tekst van het Wilhelmus is in het Duits verschenen in 1573, de oudst bekende Nederlandse tekst komt uit een geuzenliedboek van drie jaar later.[1]

Invloed in Zeeland

Dathenus is weliswaar weinig in Zeeland geweest, maar tot op de dag van vandaag is zijn invloed hier voelbaar. Met name door zijn psalmberijming ‘De Psalmen Davids ende ander Lofsanghen uit den Francoyschen dichte in Nederlandsche overgeset’ (1566), zijn vertaling van de Heidelbergse catechismus, die hij aan zijn psalmen toevoegde, en zijn bewerking van een aantal liturgische formulieren. In Zeeland worden zijn psalmen nog altijd uitgegeven. Wel was de psalmberijming van de Psalmen Davids, door Petrus Dathenus, in de 19de eeuw aanleiding tot ernstige conflicten binnen de Hervormde Kerk te Middelburg.

Petrus Dathenus de boekdrukker

Later woonde in Middelburg een naamgenoot van Dathenus die er in 1721 poorter werd. Hij was boekhandelaar, drukker van de Staten en vanaf 1734 ouderling. Hij werd aangezien voor de laatste mannelijke afstammeling van Dathenus.

Beknopte bibliografie

De CL Psalmen Davids, uit den fransoyschen dichte in Nederlandtschen overgheset door Petrum Dathenum, gedrukt in Rouen, 1567

Auteur

-S.J.M. Hulsbergen, herz. Peter Sijnke (2011).

Literatuur

  • Punt, Mislukte bemiddeling.
  • Biographisch woordenboek Prot. godgeleerden.
  • Mike Kestemont, Els Stronks, Martine de Bruin en Tim de Winkel, Van wie is het Wilhelmus? De auteur van het Nederlandse volkslied met de computer onderzocht (Amsterdam, 2017).

Noten