Petrus Cunerus

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Petrus Cunerus
Geboren 1530 Brouwershaven of Duivendijke
Overleden 15 feburari 1880 Keulen (Duitsland)
Beroep bisschop
VIAF P. Cunerus

Biografie

Cunerus was de eerste en laatste bisschop van Leeuwarden. Hij studeerde wijsbegeerte en theologie te Leuven. Promoveerde aldaar en bekleedde het rectoraat van de Leuvense universiteit toen de zoon van Willem van Oranje, Philips Willem, daar werd ontvoerd. Als uitvloeisel van de kerkelijke indeling der Nederlanden (het concordaat van 1559) werd hij op 16 september 1569 door Pius V tot bisschop van Leeuwarden benoemd. Zijn taak was een onmogelijke. De clerus werkte niet mee, want zij voorzag een verscherping van het toezicht op hun ambtsbediening en hun levenshouding. Bovendien had de reformatorische leer in zijn diocees al vele aanhangers gevonden en tenslotte waren er de voortdurende strooptochten van de Watergeuzen. De politiek deed de rest. Toen ook Friesland de Pacificatie van Gent ondertekend had en de Spaanse stadhouder werd vervangen door de prinsgezinde Rennenberg, weigerde Cunerus hem de eed van gehoorzaamheid, waarop deze abrupt een einde aan zijn episcopaat maakte. Cunerus week uit naar Keulen, waar hij tot zijn dood werkzaam was als hoogleraar in de theologie. Van zijn hand zijn tal van theologische werken bewaard gebleven.

Bibliografie

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

-?

Literatuur

-Foppens, Bibliotheca Belgica I. 222 (1739).

-Van der Aa, Biogr. Woordenboek der Ned.

-De Katholiek 1892,101,121.

-N.N.B.W. V.