OVET

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
OVET

OVET (Overslagbedrijf Terneuzen) is een groot overslagbedrijf met vestigingen in Terneuzen en Vlissingen. OVET telt ruim 100 werknemers.

Ovet in Terneuzen, foto: Website Ovet

Geschiedenis van het bedrijf

Het begin

De geschiedenis van OVET in Terneuzen gaat terug tot 1957. Het Franse stuwadoorsbedrijf Manufrance opende in dat jaar een lokaal overslagbedrijf vooral ten bate van een grote klant: de cokesfabriek in Sluiskil. Deze op de productie van voor de hoogovens van Franse staalbedrijvencokes gerichte fabriek werd mede in Terneuzen gebouwd vanwege de goede ligging ten opzichte van Engeland en het Ruhrgebied, waar de kolen vandaan kwamen. Ook de ligging aan diep vaarwater was een positieve factor van belang. Het prijsverschil tussen aanvoer van kolen via Rotterdam of direct via Terneuzen was uiteindelijk de voornaamste reden om te kiezen voor Terneuzen. De opening van het bedrijf vond plaats op 2 mei 1957. De leiding van het bedrijf was in handen van directeur Y.H.M. Simenel. Naast hemzelf begon het bedrijf met zeven werknemers.

Eerste tien jaar

In de eerste tien jaar van haar bestaan groeide OVET tot een overslagbedrijf met een overslagkwantum van bijna 7 miljoen goederen en werd het bedrijf uitgebreid met een kleine vloot duwbakken. Het aantal werknemers groeide en de naamsbekendheid nam duidelijk toe. Hoogtepunten waren de bouw van de duwbak OVET 1 met een capaciteit van 2.212 ton, destijds de grootste duwbak van Europa.

Tankauto met water besproeit opgeslagen kolen, foto: C. de Boer (Dagblad De Stem), 1980, Bron: Beeldbank Zeeland, ZB, nr.146512

Doorgroei

In de decennia daarna groeide OVET tot een bedrijf met een capaciteit van 70.000 ton per etmaal. Het aantal tonnen overslag nam tussen 1967 en 2007 toe van 592 naar 6.378 in 2006; het aantal werknemers in deze periode van 48 naar 101. De overslag beperkte zich niet meer alleen om kolen - zoals in het begin - maar ook om ertsen en mineralen. De belangrijkste klant uit het verleden - de cokesfabriek in Sluiskil - viel door sluiting weg, maar nieuwe klanten kwamen er voor terug, zoal SSM in Terneuzen, EPZ in Vlissingen en Sidmar in Zelzate.

Drijvende kranen

OVET koos voor drijvende kranen om naast overslag via de wal ook schepen op stroom te kunnen lichten. Het bedrijf had succes en kreeg steeds meer opdrachten. De hijscapaciteit van de eerste drijfkraan ('Meyerstein 1') bedroeg 6 ton. Dit werd langzaam meer, tot 25 ton. De nieuwste kraan ('Noordzeereus 5') werd in gebruik genomen in 2007. Deze had een capaciteit van 36 ton.

Van de jaarlijks 500.000 ton overslag in het begin groeide het bedrijf naar 10 miljoen ton, het twintigvoudige. OVET heeft op dit moment terminals in Vlissingen en Terneuzen. Er werken ruim 100 werknemers.

Terminals Vlissingen en Terneuzen

OVET heeft terminals in Vlissingen en Terneuzen.

De terminal aan de Kaloothaven in Vlissingen is toegerust voor schepen tot 180.000 ton. De maximale afmetingen van de schepen bedragen 310 meter lang en een diepgang van 16,5 meter. De opslagcapaciteit van de terminal bedraagt 1,5 miljoen ton steenkool en cokes. De drijvende kranen kunnen ook worden ingezet voor het lichten van schepen op de Westerschelde. De maximale diepgang is ook hier 16,5 meter.

De opslagcapaciteit van de Terneuzense terminal - langs het kanaal Gent-Terneuzen - bedraagt 600.000 ton. De maximale lengte bedraagt 265 meter en 34 meter breed. De maximale diepgang in Terneuzen is 12,5 meter. Het maximale draagvermogen van de te verwerken schepen is 90.000 ton. De Terneuzense terminal verwerkt petroleumcokes, antraciet en cokes.

OVET Overslagbedrijf, foto: J. Wolterbeek, 1983, ZB, Beeldbank Zeeland, nr. 86223

Ovet Holding

Ovet is onderdeel van de Ovet Holding BV. Tweederde van de aandelen hiervan waren - via ATIC Services - in eigendom van de oprichter van Ovet: Manufrance. HES Beheer beheerde sinds 1972 éénderde van de aandelen.

In juni 2014 verkocht ATIC Service haar aandelen aan HES Beheer en Oxbow Energy Solutions. Daarna is HES Beheer opgegaan in HES International. Hierdoor kwam bijna de helft van de aandelen in handen van HES International en iets meer dan 50% in bezit van Oxbow Transport BV.

Naast Ovet maken drie zusterbedrijven deel uit van de Holding. Dit zijn: Ovet Shipping B.V.: een scheepvaartagentschap/cargadoorsbedrijf; Ovet Screening BV, die zich heeft toegelegd op het zeven van vaste brandstoffen en het aanbieden van state of art zeeffaciliteiten en tenslotte overslag Bedrijf Amsterdam (OBA), een overslagbedrijf uit Amsterdam.

Ovet Holding bezit op dit moment (2018) alle aandelen van OVET BV. Daarnaast bezit OVET Holding een kwart van de aandelen van OVET Shipping en, zoals HES International, 50% van de aandelen van de OBA Group.

Auteur

W. van Gorsel, 2018

Bronnen

Literatuur

Sites

Noten