Nieuwe-west-kraaijertpolder

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Nieuwe-west-kraaijertpolder

Polder in de gemeente Borsele; opgenomen in het Waterschap de Brede Watering van Zuid-Beveland (opgericht 1959), thans Waterschap Noord- en Zuid-Beveland; oppervlakte ca. 561 ha; hoogteligging 1.0 m + N.A.P. tot 1,5 m + N.A.P. Het zuidoostelijke deel van de polder sueert via het gemaal van Borssele in de Borsselepolder. In de polder ligt het grootste deel van Nieuwdorp. De Nieuwe-West-Kraaijertpolder werd in 1676 bedijkt waar vroeger de Zellingepolder lag. Tot 1920 bestond hij uit twee administratieve eenheden. Het deel dat tot het ambacht 's-Heer Arendskerke behoorde (ca. 438 ha) werd vroeger Grote Polder genoemd; het deel dat tot Borssele behoorde (ca. 123 ha) Kleine Polder. De grensscheiding tussen beide-delen was de overgebleven geul van het bedijkte schor. De samenvoeging geschiedde n.a.v. de aanleg van het lokaalspoor door Zuid-Beveland, het zgn. Bietenlijntje. De Nieuwe-West Kraaijertpolder viel binnen de voormalige gemeenten Borssele, 's-*Heer Arendskerke en 's-*Heerenhoek en vormde tot 1959 een eigen waterschap. De oorspronkelijke dijken zijn voor een groot deel verdwenen. Op het gebied van de oude polder ligt o.a. de Total-vestiging (Vlissingen-Oost).


AUTEUR

J. Kuipers

LITERATUUR

Wilderom, Tussen afsluitdammen III. J.P.B. Zuurdeeg, De Brede Watering, NieuweWest-Kraadertpolder.