Nicolaas Henri Lysen/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

(Engwirdum 1 okt. 1911 - Westerschouwen 29 nov. 1978). Beheerder van de bebossing in de Domaniale duinen op Schouwen, van 20 mei 1935 - 29 okt. 1976. Prominent voorvechter voor het behoud van de natuurgebieden, het landschap en de monumenten op Schouwen-Duiveland, wat speciaal tot uiting kwam in zijn (bestuurs)-lidmaatschappen van o.a. de vereniging 'Stad en Lande van Schouwen-Duiveland' en 'Het Zeeuwse Landschap'. Bovendien was hij een van de oprichters en eerste bestuursleden van de Natuur- en Vogelwacht van Schouwen-Duiveland. .Hij nam het initiatief tot het openstellen van de Domaniale bossen voor het publiek en het organiseren van natuurwandelingen. Daarbij richtte hij zijn aandacht vooral op de educatieve zijde, het verstrekken van informatie over de waarde van de natuur voor de mens. Zonder zijn voortdurende aandacht voor alle activiteiten die onnodig de natuur op Schouwen-Duiveland verstoren, zou er nog meer van het karakter van dit gebied verloren zijn gegaan dan nu het geval is.