Nico Bolkestein

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Bolkestein, Nico; eigenlijk Nicolaas Bolkestein

(Den Haag 27 juli 1910 – Deventer 3 december 1993)

Burgemeester van Middelburg.
Burgemeester Mr. Dr. N. Bolkestein (rechts) reikt de zilveren stads-erepenning uit aan generaal A. Hakewill-Smith (in het uniform van generaal-majoor), 6 november 1954, foto, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 117820

Nico Bolkestein groeide op in Utrecht, waar hij het gymnasium bezocht en rechten studeerde. Zijn vader was classicus en zijn moeder neerlandica. Hij begon in 1933 een advocatenpraktijk te Amsterdam en was van 1934-1939 adjunct-inspecteur van de directe belastingen te Veendam. In 1939 werd Bolkestein voor de SDAP als lid van Provinciale Staten van Groningen gekozen en meteen benoemd tot lid van Gedeputeerde Staten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef hij twee jaar als gijzelaar te St. Michielsgestel. Na de oorlog werd hij Bolkestein lid van de PvdA. Hij promoveerde in 1948 aan de Universiteit van Utrecht op ‘De invloed van de financiële politiek der overheid op de verdeling van lasten en baten over de tijd’. Sinds dat jaar doceerde hij Openbare Financiën aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook was hij enige tijd raadsheer bij het Bijzonder Gerechtshof in Leeuwarden. Met ingang van 1 juli 1950 was Bolkestein burgemeester van Middelburg. Tijdens zijn burgemeesterschap aldaar werd de wederopbouw voor het grootste deel voltooid. In 1957 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Deventer, welk ambt hij tot zijn pensioen in 1975 bekleedde.

Auteur

-Peter Sijnke (2013).

Literatuur