Nagelkruid

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Nagelkruid (géum Urbanum)

Overblijvende kruidachtige plant, behorend tot de familie der roosachtigen. Heeft gele bloempjes en borstelige vruchtjes, die gemakkelijk in kleding of dierenhuiden blijven hangen. Deze plant is kenmerkend voor struwelen en bossen op voedselrijke grond. Komt in Zeeland minder voor dan in bijv. het rivierengebied. Echter hier niet zeldzaam. Vooral in de binnenduinrand en in oude struwelen en heggen. Ontbreekt nog grotendeels in de aangeplante heggen op Walcheren en Schouwen.


AUTEUR

A.M.M. van Haperen