N.V. Landbouw Mij. de Bathpolders

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Bathpolders, Nv Landbouw Mij. De

Gelegen in de oostpunt van Zuid-Beveland, ruim 700 ha groot, waarvan ruim 628 ha in cultuur en wel: 543 ha bouwland, 22 ha weiland, 22 ha populierenbos en windhagen en 41 ha fruitteelt. Na het echec van de Engelse Mij Engelse polders) werd na de dijkdoorbraak in 1906 op initiatief van J.A. van Heel te Goes een combinatie van een zestal Zuidbevelanders gevormd en werden alle bezittingen van de Engelse Mij verkregen, terwijl in 1907 een NV daartoe werd opgericht met f 600.000, geplaatst kapitaal. In 1906 werd de herindijking voltooid en na een succesvolle herstelperiode o.l.v. een van de zes (Walter Kakebeeke) werd na 2 1/2 jaar W. Koning, een Fries, directeur (1908-1938). Hij voerde luchtbandwagens in en vond samen met de smid Saman de driepunt-ophanging uit. Zijn opvolger lr.W. Kakebeeke specialiseerde nog sterker in mechanisatie en op diens initiatief werd b.v. de eerste bietendunmachine uit de VS in Nederland geïmporteerd. De tegenslagen die Bathpolders door hun ongunstige strategische ligging ondervonden (de schade in de tweede wereldoorlog was enorm; in 1953 fungeerde het bedrijf als opvangcentrum voor het geinundeerde Rilland; talrijke leidingen persen zich door de nauwe corridor, die met spoorweg en rijksweg de toegang tot Midden-Zeeland vormt) hebben via personeelsschaarste reeds vroeg de NV tot een der sterkst gemechaniseerde in Zeeland gemaakt. Het bouwplan wordt gekenmerkt door granen, suikerbieten, aardappelen, zaadteelt en bloembollengewassen. Om verstuiving op 150 ha lichte grond te voorkomen, zijn windhagen geplant. Er zijn drie boerderijen en een aantal woningen: het beheer is gecentraliseerd o.l.v. de huidige directeur G. Duvekot.


AUTEUR

J.D. Dorst, M.A. v.d. Beek, M.A. Geuze

LITERATUUR

De Bruin, Bathpolders. Geuze, Bathpolders. Van Heel en Kakebeeke, Bathpolders