Muur

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Muur (stellária)

Geslacht van één- en meerjarige kruidachtige planten, behorend tot de familie der anjerachtigen. Kenmerkend zijn de dunne stengels, de tegenover staande bladeren en de witte bloemen met drie stijlen. In Zeeland komen van dit geslacht twee soorten regelmatig voor. Het meest algemeen is ongetwijfeld het vogel muur (W., Z.B., N.B., Th., Sch.D., Z.Vl.: mure; Z.B., Sch.D.: bemure; Z.VL., Sch.D., W., Z.B.: (g)oezemoeze; W.: en derderm; Sch., Z.Vl.: oenderderm; Z.B., N.B., Th., Ph., Sch.D.: veugelderm). Deze soort die weer in enkele ondersoorten uiteenvalt komt overal in Zeeland algemeen voor als akkeronkruid, op braakliggend land, in wegbermen, in graslanden e.d. Een tweede soort van dit geslacht is het grasmuur (S. gramínea). Dit is een overjarige liggende plant met smallere en meer spitse blaadjes dan het vogelmuur. Plaatselijk komt zij algemeen voor in wegbermen, slootkanten en dijken. Zij is echter minder algemeen dan het vogelmuur. Een nauwe verwant is ook het watermuur (Myósoton aquáticum). Deze soort is duidelijk forser dan de planten van het geslacht Stellaria. Zij groeit vooral op vochtige plaatsen langs slootkanten en in vochtige bossen. Deze plant komt in Zeeland op slechts enkele plaatsen voor (zie ook zandmuur).


AUTEUR

A.M.M. van Haperen