Munt

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Munt
Wollige munt, bron: Batsv Wikimedia

Munt (Méntha)

Geslacht van kruidachtige welriekende planten, behorend tot de familie der lipbloemigen. In Zeeland komen drie soorten in het wild voor. Daarnaast wordt nog een aantal soorten als toekruid geteeld.

Watermunt (Méntha aquática)

Het meest algemeen is de watermunt. Deze soort wordt gekenmerkt door een bolvormige, paarse bloeiwijze aan het eind van de stengel. De watermunt is een algemene plant in zoete drassige omstandigheden: waterkanten, rietlanden en vochtige graslanden. Zij ontbreekt op uitgesproken zilte plaatsen. Zij is een van de meest algemene zoutmijdende moerasplanten in Zeeland.

Akkermunt (Méntha arvénsis)

De akkermunt is wat kleiner en riekt wat minder dan de vorige soort. De bloemen staan vooral als schijnkransen in de oksels der bladeren. De akkermunt komt plaatselijk veel voor als onkruid op vochtige niet te zware akkers. Zij is duidelijk minder algemeen dan de vorige soort.

Wollige munt (Méntha nilíaca)

Een derde soort is de wollige munt. Deze soort maakt deel uit van een bastaardenzwerm van de witte munt (Méntha rotundifólia) en de hertsmunt (Méntha longifólia). De Zeeuwse planten staan het dichtst bij de eerste stamhouder en worden gekenmerkt door dichtbehaarde, stompe, netvormige, generfde bladeren met lange, dunne, bijna witte bloeiwijzen. Hoewel de wollige munt vaak gekweekt wordt, is het waarschijnlijk dat deze soort in Zeeland wild is. Men vindt haar plaatselijk vrij veel op ruige enigszins vochtige dijktaluds en in wegbermen (bijvoorbeeld in Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen, maar bijvoorbeeld niet op Walcheren).

Auteur

-A.M.M. van Haperen