Mormonen

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Mormonen

Leden van het kerkgenoot schap Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De stichter is Joseph Smith (1805-1844), van wie de Mormonen geloven dat hij als achttienjarige, op aanwijzing van een engel, gouden platen vond, beschreven met Egyptische, Chaldeeuwse, Assyrische en Arabische schrifttekens, alsmede een sleutel om die te vertalen. Deze platen bevatten een kroniek van de vroegere bewoners van Amerika en van de verkondiging van het Evangelie aan hen door Christus zelf. Dit is het boek Mormon. In 1830 stichtte Smith een kleine gemeente. Visioenen welke hij kreeg staan opgetekend in: De Parel van Grote Waarde en De Leer en de Verbonden. Deze drie boeken worden door de Mormonen naast de bijbel geplaatst en vormen de grondslag van de gemeente. De gemeente groeide. Ze werd vervolgd en nadat Joseph Smith zelf was gelyncht, trok het grootste deel der Mormonen in 1847 naar het westen, vestigde zich in de staat Utah en stichtte Salt Lake City, welke plaats het hoofdkwartier werd van de Mormonen. Van hieruit geleid, hebben zij een grote zendingsactiviteit ontplooid naar zeer veel landen. Men schat het aantal Mormonen nu op enige miljoenen. In de zestiger jaren van de vorige eeuw kwamen hun zendelingen naar ons land en maakten in Friesland de eerste bekeerlingen. In de vorige eeuw en ook nog na dien, zijn velen die zich bij de Mormonen aansloten geëmigreerd naar Utah. In 1918 verschenen de eerste zendelingen in Zeeland. Het zou tot 1978 duren eerde gemeente van Middelburg-Vlissingen werd gesticht; deze telt nu 82 leden, verspreid over Midden-Zeeland. Men komt bijeen te Vlissingen in een school. Betaalde ambtsdragers kennen de Mormonen niet; aan het hoofd van de kerk, alsook aan het hoofd van iedere gemeente, staat een president. In Utah wordt deze bijgestaan door twee raadgevers en twaalf apostelen. Elke gemeente heeft ouderlingen. Behalve het feit dat men naast de bijbel andere openbaringen kent, kenmerken de Mormonen zich door onderdompeling; de minimum-leeftijd is gesteld op acht jaar. De Mormonen verwerpen de leer van de erfzonde, alsook meerdere leerstellingen der protestantse kerken, waaruit zij zijn voortgekomen. Zoals de officiële naam reeds aangeeft, neemt de verwachting van de wederkomst van Christus een belangrijke plaats in, zonder dat daarvoor een jaar wordt bepaald. Het nieuwe Jerusalem zal, volgens hen, worden gebouwd op het Amerikaanse vaste land.


AUTEUR

S.J.M. Hulsbergen