Monumentenwacht Zeeland

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Monumentenwacht Zeeland

Regionale afdeling van de in 1972 opgerichte Stichting Monumentenwacht Nederland (Amersfoort), gevestigd te Middelburg. Doelstelling: het voorkomen van verval van historisch belangrijke gebouwen door het nemen van preventieve maatregelen. De afdeling Zeeland werd op 17 december 1975 ingesteld n.a.v. het Monumentenjaar 1975, het jaar waarin ook de steden Middelburg en Zierikzee eervol tot `Voorbeeldstad' werden verheven. Akte van oprichting van de Stichting met regionale afdelingen gepasseerd te Leeuwarden op 17 december 1977.


AUTEUR

B. Oele