Moerasspirea

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Moerasspirea (filipéndula Ulmária)

Forse kruidachtige plant, behorend tot de familie der roosachtigen. Wordt gekenmerkt door geveerde bladeren en witte bloeischermen. Deze soort is karakteristiek voor vochtige ruigten en moerassen en komt in grote delen van Nederland algemeen voor. Zij is echter sterk zoutmijdend en in Zeeland zeldzaam. Het meest vindt men haar nog in het zuidelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen en voorts plaatselijk in grote aaneengesloten gebieden met zoet polderen oppervlakte water (bijv. Zak van Zuid-Beveland).


AUTEUR

A.M.M. van Haperen