Moerasscherm

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Moerasscherm (Ápium)

Geslacht van kruidachtige planten, behorend tot de familie der schermbloemigen. In Zeeland komt één soort vrij algemeen voor: de selderij (A. gravéolens). Deze soort die ook veel geteeld wordt om de bladeren en de knollen groeit van nature in vochtige ruigten op zilte grond. In dit type vegetaties is zij in geheel Zeeland te vinden. Elders in Nederland komt zij niet of veel minder voor. Het knoopbloemig moerasscherm (A. nodiflórum) is veel minder algemeen. Dit is een zoutmijdende plantensoort, die op enkele plaatsen voorkomt in vochtige zoete gras- en rietlanden. Zij lijkt zeer sterk op de kleine watereppe, die algemener is. Nog zeldzamer is het ondergedoken moerasscherm (A. inundátum). Deze plant heeft fijnverdeelde ondergedoken bladeren. Zij groeit plaatselijk in heipoelen, duinmeertjes en niet vervuilde slootjes op voedselarme grond. In Zeeland is deze soort bekend uit drinkpoelen in het vroongebied van Schouwen.


AUTEUR

A.M.M. van Haperen