Moerasscherm

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Moerasscherm
Kruipend moerasscherm, foto: Awiw de Zwart bron:ZB Tijdschriftenbank Zeeland Zeeuws Landschap 34/4 (1 december 2018) 24

Moerasscherm (Ápium)

Geslacht van kruidachtige planten, behorend tot de familie der schermbloemigen.

Selderij (Ápium gravéolens)

In Zeeland komt één soort vrij algemeen voor: de selderij. Deze soort die ook veel geteeld wordt om de bladeren en de knollen groeit van nature in vochtige ruigten op zilte grond. In dit type vegetaties is zij in geheel Zeeland te vinden. Elders in Nederland komt zij niet of veel minder voor.

Knoopbloemig moerasscherm (Ápium nodiflórum)

Het knoopbloemig moerasscherm is veel minder algemeen. Dit is een zout mijdende plantensoort, die op enkele plaatsen voorkomt in vochtige zoete gras- en rietlanden. Zij lijkt zeer sterk op de kleine watereppe, die algemener is.

Ondergedoken moerasscherm (Ápium inundátum)

Nog zeldzamer is het ondergedoken moerasscherm. Deze plant heeft fijnverdeelde ondergedoken bladeren. Zij groeit plaatselijk in heipoelen, duinmeertjes en niet vervuilde slootjes op voedselarme grond. In Zeeland is deze soort bekend uit drinkpoelen in het vroongebied van Schouwen.

Auteur

-A.M.M. van Haperen