Middelburgsche Maatschappij Tot Stadsherstel N.v.

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Middelburgsche Maatschappij Tot Stadsherstel N.v.

Opgericht in 1964 met als doel werkzaam te zijn in het belang van de volkshuisvesting in de gemeente Middelburg, in het bijzonder daar, waar door maatregelen of voorschriften van overheidswege woon- of werkruimte dreigt verloren te gaan, waarvan uit hoofde van stadsschoon, behoud wenselijk is. Gestort kapitaal f 100.000,- waarvan 50% door de Algemene Zeeuwse Verzekering Maatschappij N.V. en 50% door de Bank Hondius Zoon B.V., beide te Middelburg. De Maatschappij heeft een aantal vervallen monumentenpanden in Middelburg aangekocht en na restauratie weer verkocht. Ziet haar taak tevens als katalisator in het contact tussen Gemeentebestuur, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Heemschut enz. In 1977 zijn de statuten zodanig gewijzigd, dat de doelstelling voor de gehele provincie Zeeland geldt.


AUTEUR

P. v.d. Veen