Melchior de Moucheron

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Melchior de Moucheron
M de Moucheron.jpg
Melchior de Moucheron stond aan de basis van de stichting van de Russische stad Archangel. Duitse landkaart, 1740. Bron: Wikimedia Commons.
Geboren 1557 Antwerpen
Overleden na 1617 Amsterdam (?)
Beroep Handelsagent
VIAF [1]

Biografie

Melchior de Moucheron werd, toen de vaart op Spanje minder winsten ging leveren, door Balthasar de Moucheron belast met een handelsexpeditie naar de Witte Zee om de weg te bereiden voor hen die om de noord naar Indië wilden. In 1584 werd aan de monden van de Dwina een factorij gesticht, waaruit de stad Archangel is ontstaan. Gezien aan het hof van Moskou wist hij in 1595 een voor de Zeeuwse handel gunstig handelsverdrag te sluiten, welk verdrag hij op 18 april 1596 bij de Staten van Zeeland toelichtte, doch het duurde tot 14 februari 1597 eer besloten werd dat producten uit Rusland vrij van inkomende rechten in Zeeland konden worden ingevoerd. Hij werd als directeur van de factorij door zijn neef Francois de la Dale opgevolgd toen hij 1617 naar Holland terugkeerde. Van zijn verblijf hier is weinig anders bekend dan dat hij de Staten van Holland een door hem bedacht idee, de oprichting van een Kamer van Assurantie te water en te land, trachtte te verkopen (zijn schrijven kwam in de zitting van 10 oktober 1617 aan de orde), waarvan echter niets is gekomen. Hij publiceerde een Livre de genealogie des enfans descendus de feu monsieur Pierre de Moucheron et de lsabelle Gerbier en légitime mariage, mis en registre par Melchior de Moucheron, fils de Pierre de Moucheron en 1602.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman

Literatuur

  • S. Muller Fz., Geschiedenis der Noordsche Compagnie.
  • Uhlenbeck, Archieven van Rusland.
  • De Stoppelaar, De Moucheron.
  • Van Zuiden, Hollandsch-Russische relaties.
  • N.N.B.W. VII.