Melchior Burs

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Melchior Burs
Geboren 1589 Middelburg
Overleden 1656 Souburg
Beroep predikant
VIAF M. Burs

Biografie

Melchior Burs was een zoon van Gillis Burs. Hij werd op 6 april 1621 ingeschreven als theologisch student te Leiden, na eerst elders gestudeerd te hebben. In 1623 werd Melchior Burs bevestigd als predikant te West-Souburg. In zijn gemeente heeft hij nogal wat te stellen gehad met de doopsgezinde secte van de voetwassers. In opdracht van de classis heeft hij, na het verschijnen van de Statenvertaling de teksten die in het Kort Begrip waren aangehaald met de nieuwe vertaling in overeenstemming gebracht. Deze uitgave is in het Maleis vertaald. Na de verovering van Sas van Gent en Philippine in 1644 werd Melchior Burs een tijdlang aan deze gemeenten uitgeleend. In april 1630 kwam hij, namens zijn kerkeraad, met een lastige vraag in de classis, of nl. 'een persoon handelende in de vrijbuitvaart' ouderling zou kunnen voorden.

Bibliografie

Auteur

-Hulsbergen

Literatuur

  • Biographisch woordenboek Prot. godgeleerden.
  • Glasius, Godgeleerd Nederland.
  • Meertens, Letterkundig leven.
  • Nagtglas, Levensberichten.
  • De la Rue, Geletterd Zeeland.
  • Veltenaar, Tholen.
  • J.W. te Water, Kort verhaal.