Mattheus Gargon

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Mattheus Gargon
M Gargon.jpg
Kaart van Zeeland rond 600; uit: Gargon, Walcherse Arkadia dl.I. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 46818.
Geboren 23 februari 1661 Haarlem
Overleden 14 april 1728 Vlissingen
Beroep Predikant
VIAF Mattheus Gargon

Biografie

Predikant. Stond te Geffen en Nuland (N.Br.) van 1688-1702, werd door bemiddeling van de Middelburgse burgemeester Herman van de Putte te Serooskerke (W.) beroepen, waar hij van 1702-1707 stond en daarna te Vlissingen van 1707-1728, waar hij tegelijk rector van de Latijnse school was. Hij schreef een groot aantal boeken op theologisch gebied, onder andere ‘De beide Zendbrieven van den H. Apostel Paulus aan Timotheus’ (1707), ‘De CL Psalmen Davids in dichtmaat gebragt’ (1711), ‘De eenige troost of de Heidelbergsche Catechismus geopent’ (1713), ‘De gekruiste en verheerlijkte Christus’(1719). Bovendien heeft hij enkele Latijnse geschriften vertaald, onder meer Boëthius, ‘Vertroostinge der wijsbegeerte’ (1703) en Minutius Felix, ‘Octalus of vervolg op Boëthius’ (1712). Hij is echter vooral bekend gebleven als schrijver van de ‘Walchersche Arkadia’ (1715-1717; 2 dln.), een van de verdienstelijkste navolgingen van de ‘Batavische Arkadia’ (1637) van Johan van Heemskerck. Het eerste deel werd nog in 1715 herdrukt; beide delen verschenen nogmaals in 1746. Een titeluitgave zag in 1755 het licht, een fotografische herdruk in 1969.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

P.J. Meertens, gecontroleerd redactie 2013

Literatuur

  • Nagtglas, Levensberichten.
  • I. Vrolikhert, Vlissingsche kerkhemel, 211-216.
  • Biografisch Woordenboek Prot. Godgeleerdheid, III, 183-184.
  • Meertens, Walcherse Arkadia.
  • www.dbnl.org