Marten Drog

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Marten Drog
Lillo slag bij.jpg
Tapijt van de slag bij Lillo waaraan Droogh meedeed, vervaardigd in de weverij van Jan de Maeght in ca. 1600', foto ca. 1980, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 15103
Geboren 15.. ?
Overleden1587 ?
Beroep Zeeuws bevelhebber ter zee
VIAF [1]

Biografie

Drog of Droogh had een belangrijk aandeel in de strijd tegen de Spanjaarden in Zeeland. Naar het schijnt onderscheidde hij zich in de slag bij Lillo, waar de vloot van Adolf van Haemstede, uitgezonden om het door de Geuzen belegerde Middelburg te ontzetten, verslagen werd, want met Joos de Moor bracht hij de veroverde schepen in triomf Vlissingen binnen (januari 1574). Waarschijnlijk is hij dezelfde Droogh die in 1587 te Vlissingen als equipagemeester door Leicester van schraapzucht en malversaties in zijn administratie werd verdacht en wegens nalatigheid in het verschaffen van geld en manschappen voor de verdediging van Sluis werd gevangen gezet. Zes maanden later, de Engelsman was toen vertrokken, achtte men diens aanklacht juridisch niet juist. Droogh werd uit zijn gevangenschap ontslagen.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

-L. Hageman

Literatuur

  • Swalue, Daden der Zeeuwen, 70.
  • Van der Aa, Biographisch woordenboek.