Marinus de Vink

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Marinus de Vink
Vink.jpg
Marinus de Vink, directeur PPD. Foto: PZC, 15-6-1973. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, nr. 162683.
Geboren 20 juli 1908 Zoetermeer
Overleden 1996
Beroep Planoloog
VIAF Marinus de Vink

Biografie

Marinus de Vink studeerde aan de Landbouw Hogeschool te Wageningen. Kwam in 1937 naar Zeeland als adjunct- resp. Rijksinspecteur (1938) voor de werkverruiming. Na in 1941 overgeplaatst te zijn naar Den Haag keerde hij in 1943 terug naar Zeeland bij de pas opgerichte Provinciale Planologische Dienst. Op 1 augustus 1945 werd hij de eerste directeur van deze dienst, wat hij tot zijn pensionering op 31 juli 1973 is gebleven. Tezamen met jhr. ir. J. de Ranitz publiceerde hij in 1945 de brochure 'Er op of er onder' waarin o.m. in een toekomstvisie op Zeeland vooruitgelopen werd op het na de stormramp van 1953 opgestelde Deltaplan en tevens de vaste oeververbinding onder en over de Westerschelde aan de orde werd gesteld. Publiceerde verder 'Toelichting op de Herverkavelingswet Walcheren' en vele artikelen over het Deltaplan en de planologische gevolgen daarvan. Hij bekleedde op cultureel en maatschappelijk gebied verschillende bestuursfuncties.

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

M. de Vink