Marian Kaljouw

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Marian Kaljouw
Kaljouw1.jpg
Marian Kaljouw. Bron: Website vvd.nl
Geboren 17 juni 1956 Bergen op Zoom
Beroep bestuurder en politica

Achtergrond

Marian Kaljouw werd geboren bij de zus van haar moeder in Bergen-op-Zoom, maar groeide op in Vlissingen. Na haar middelbare school werkte ze als verpleegkundige en studeerde aan de Universiteit Maastricht, waar ze promoveerde op een proefschrift over 'Behoeften van familieleden van intensive care-patiënten'. Van 2005 tot 2012 was ze bestuursvoorzitter van de Algemene Verpleegkundigen & Verzorgden Nederland (AVV)).[1] Daarna, van 2012 tot 2015, was zij voorzitter van de Commissie Innovatie Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg. Tevens was zij directeur van de St. Antonius Academie van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein. Sinds 1 juni 2015 is zij voorzitter van de raad van bestuur van de NZa. Sinds 1 juli 2018 is Kaljouw ook voorzitter van het College sanering zorginstellingen (Csz). Deze benoeming houdt verband met de mogelijke overdracht van toezichttaken van het Csz naar de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Eind 2022 maakte de NZa bekend dat Kaljouw na twee termijnen van vier jaar stopt als bestuursvoorzitter.

Coronacrisis

In juni 2020, tijdens de coronacrisis, sprak Kaljouw in de media uit dat de zorg te veel een verdienmodel is geworden. Behandelaars in de zorg worden te veel geprikkeld om 'productie' te leveren, zoals medisch specialisten die per verrichting betaald worden. Volgens Kaljouw kan de coronacrisis daarbij een keerpunt zijn. Kaljouw wierp bijvoorbeeld de vraag op of specialisten niet in loondienst moeten om het aantal behandelingen terug te dringen.

Politiek: VVD

Marian Kaljouw heeft namens de VVD 8 jaar in de partijcommissie volksgezondheid gezeten voor de eerste en Tweede Kamer. In 2023 was zij voor de VVD de derde kandidaat bij de Eerste Kamerverkiezingen. Op 13 juni 2023 werd ze geïnstalleerd als Eerste Kamerlid.

Spreidingswet

Op 15 en 16 januari 2024 was Kaljouw woordvoerder namens de VVD-fractie in het debat in de Eerste Kamer over het voorstel tot een Spreidingswet, het wetsvoorstel dat gemeenten naast het Rijk de wettelijke taak geeft om asielopvangvoorzieningen te bieden, waarbij een verdeelsleutel moet leiden tot een evenwichtiger spreiding van asielzoekers over het land. Terwijl de VVD-fractie in de Tweede Kamer tegen het wetsvoorstel had gestemd, gaf Kaljouw aan dat haar fractie op basis van een belangenafweging had besloten het wetsvoorstel dat namens het kabinet was verdedigd door partijgenoot staatssecretaris Eric van der Burg te steunen. De gespleten opstelling van de VVD leidde tot spanning in de coalitieonderhandelingen over een nieuw kabinet.

Prive/Trivia

Marian Kaljouw is getrouwd en woonachtig in Buurmalsen. Vanaf 1 oktober 2023 is zij eigenaar van Kaljouw Advies in de Zorg.

Prijzen/eretekens

  • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, juni 2012

Bronnen

https://krantenbankzeeland.nl/

https://parlement.com/

Auteur

-W. van Gorsel, 2024

Noten