Manteling Van Walcheren

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Manteling Van Walcheren

Een zich langs de kust tussen Domburg en Vrouwenpolder bevindende smalle bosstrook, die als het ware een mantel vormt voor de invallende noordelijke winden. Deze groene zoom groeit op het oudste deel van het eiland en is vooral nabij Domburg veel breder geweest. De Manteling vormt een van de weinige voorbeelden in Europa waar het natuurlijke eikenbos nog tot dichtbij de zeekust groeit. Aan de landzijde is hieraan belangrijke uitbreiding gegeven door de vestiging van buitenplaatsen, waarmee parkbos aanleg gepaard ging. De meeste van deze door patriciërs uit Middelburg gebouwde landhuizen dateren uit de 18e eeuw en zijn op getrokken in de barokstijl. Hiervan is vooral het huis Berkenbosch nog een typisch voorbeeld. De Manteling heeft reeds lang een functie als uitloopgebied voor de stad Middelburg vervuld. Nog steeds is het een trekpleister als wandelgebied. Een groot gedeelte nl. bij Oranjezon, is waterwingebied van de gemeente Middelburg. Naast de recreatieve belangen, die zonder meer gerelateerd kunnen worden aan de landschapsvorm, welke niet alleen visueel aantrekkelijk is, maar ook tot vertoeven noodt, heeft de Manteling grote waarde als natuurgebied, met betrekking tot de plantenen dierenwereld, die zowel typische duinals bossoorten telt. De bossoorten zijn zeldzaam in Zeeland, omdat vrijwel nergens anders een bos van een dergelijke ouderdom wordt aangetroffen.


AUTEUR

F.N. Zwart

AFBEELDING

Kasteel Westhove gelegen in de Manteling van Walcheren (1972).