Louis Abelmann

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Louis Abelmann
Museum de Bevelanden.jpg
Museum De Bevelanden in Goes was lange tijd de werkplek van Louis J. Abelmann. Foto: J. Wolterbeek, ca. 1980. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 119948
Geboren ca.1931
Overleden 18 juli 2002 Goes
Beroep Archivaris gemeente Goes en directeur Museum voor Zuid- en Noord-Beveland
VIAF Louis Abelmann

Achtergrond

Louis J. Abelmann was van december 1968 tot mei 1990 verbonden aan zowel het gemeentelijk archief (archivaris) als aan het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland (directeur). Aan het laatste instituut werkte ook zijn vrouw, Nel Abelmann-Harder, als parttime kracht mee. De markante, uiterst gedreven Abelmann beklaagde zich vaak over de slechte behuizing van het Goese archief, onder andere in jaarverslagen. Zo liet hij ooit een bladzijde in het jaarverslag wit om aan te geven wat er zou gebeuren als er niet meer geld op tafel kwam voor het archief. Toen deze actie niks opleverde volgde een jaarverslag met een zwarte pagina. Toch slaagde hij erin het Goese archief na vele verhuizingen goede archiefbewaarplaatsen te vinden die aan alle eisen voldeden. Abelmann benadrukte steeds dat een archief niet stoffig is, maar het geheugen vormt van een stad en van grote maatschappelijke betekenis was.

Actief na pensionering

Louis J. Abelman ging op 1 mei 1990 met vervroegd pensioen. Vanwege zijn grote verdiensten voor het archiefwezen, vooral het inventariseren en publiekvriendelijk maken van archieven, werd hij na zijn vertrek benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.[1] Na zijn pensionering was hij nog actief als Zeeuws correspondent voor de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Tot kort voor zijn overlijden, op 18 juli 2002, was hij nog regelmatig op het gemeentearchief te vinden.

Trivia

Louis J. Abelmann was medeoprichter en erelid van de Heemkundige Kring De Bevelanden. Als hobby onderzocht hij de inhoud van oude beerputten.

Prijzen/eretekens

  • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 1990.

Bronnen

Auteur

-W. van Gorsel, 2022

Noten