Look-zonder-Look

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Look zonder Look
Look-zonder-Look, bron: Rudolfous, Wikimedia

Look-zonder-Look (Alliária petioláta)

Forse kruidachtige plant, behorend tot de familie der kruisbloemigen. Ruikt vrij sterk naar uien en heeft grof gekarteld, hartvormig blad met witte bloemen. Komt op diverse plaatsen in Nederland algemeen voor in bossen, onder struwelen, langs heggen en in ruigten, met name in Zuid-Limburg en het rivierkleigebied. Komt in Zeeland wel voor, maar is hier minder algemeen dan elders. Vooral te vinden in oudere bossen en struwelen op zware grond. Ontbreekt nog in de meeste jongere aanplanten.

Auteur

-A.M.M. van Haperen