Lieven Janszn. Keersemaker

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Lieven Janszn. Keersemaker
Geboren 19 april 1528 Zierikzee
Overleden 31 oktober 1613 Delft
Beroep Magistraat
VIAF Lieven Janszn. Keersemaker

Magistraat. Behaalde aan de universiteit van Leuven zijn licentiaat in de rechten. In 1565 werd hij te Zierikzee gekozen tot burgemeester. Ofschoon katholiek keerde hij zich tegen de Spaanse overheersing, waarbij hij in conflict kwam met de baljuw, Simon Goesman, die een Spaans garnizoen binnen Zierikzee wenste. In mei 1572 liep de ruzie zo hoog op dat door de burgerij en dan vooral door de vissers, aan Keersemaker het gezag werd opgedragen. Hoopte menigeen dat hij nu de Geuzen tot de stad zou toelaten, met list en geweld wist hij zulks te verhinderen. Hierdoor werd zijn positie echter onhoudbaar waarop hij zich bij Willem van Oranje vervoegde, die hem in november 1572 tot Gouverneur van Zierikzee en Zeeland Beooster Schelde benoemde. Als zodanig trachtte hij tevergeefs in Engeland steun te verkrijgen; hij veroverde het versterkte havenhoofd van Bergen op Zoom en bracht kort daarop 17 Spaanse schepen voor Rammekens tot zinken. 24 April 1573 wachtte Keersemaker op de Schelde een Spaanse vloot op, die onder bevel van Sanchio d'Avilla het belegerde Middelburg wilde ontzetten 'en er volgde een gevecht, zoo bloedig en verwoed, als op de Zeeuwsche stromen nog niet gestreden was' (Nagtglas). In juli 1573 werd Keersemaker door Willem van Oranje tot lid van de Raad van State benoemd.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman, gecontroleerd redactie 2013

Literatuur

Nagtglas, Levensberichten.