Lieven Ferdinand de Beaufort

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Lieven Ferdinand de Beaufort
Beaufort zee8maart1901pag1.jpg
Bericht over de aankoop van een huis door De Beaufort tijdens de recessie van 1730, bron: Krantenbank Zeeland, de Zeeuw, 8 maart 1901, pag. 1
Geboren 9 oktober 1675 fort St.-Anna in het Land van Hulst
Overleden 9 november 1730 Middelburg
Beroep magistraat
VIAF [1]

Levensloop

De Beaufort studeerde eerst te Franeker (1692), alvorens hij 4 juni 1695 te Utrecht promoveerde op een dissertatie: De advocatis, waarna hij zich eerst te 's-Gravenhage en vervolgens te Goes als advocaat vestigde (1698). In 1701 werd hij benoemd tot pensionaris van Sluis, welk ambt hij tot november 1710 uitoefende. Begin 1711 vertrok hij naar Tholen en werd aldaar 15 oktober 1712 als raad aangesteld. Na zijn benoeming tot Gecommitteerde Raad namens de stad Tholen bij de Staten van Zeeland (28 november 1715) en tot Raad van de Admiraliteit (16 december 1715), vestigde hij zich definitief te Middelburg in mei 1716. In 1729, in tijden van absolute recessie, zou De Beaufort voor 300 Ponden Vlaams het hof Soetendaal inclusief 104 gemeten grond gekocht hebben, terwijl de eigenaren nog drie maanden wachten op een betere prijs.[1] De Beaufort zou een jaar later, op 9 november 1730, in Middelburg komen te overlijden.

Prestaties

Na zijn dood werden twee boeken van hem anoniem gepubliceerd: Het leven van Willem I, Prins van Nassau, Stadhouder en Capitein-Generaal van Holland, Zeeland, Utrecht en Vriesland (Middelburg 1730) en het staatsgezinde pleidooi voor een stadhouderloze regering: Verhandeling over de vrijheid in den Burgerstaat (Amsterdam 1737). Dit laatste boek lokte een anoniem gevoerde polemiek uit tussen de oranjemannen E.S. van Burmania en Van Itsma met hun `Jagt en Schuitepraatjes' (Amsterdam 1737) enerzijds en (volgens W.H. de Beaufort in een artikel 'Een vergeten boekje' in Nieuwe Bijdragen voor Rechtsgel. Wetg. XX blz. 231-243, 1870) Cornelis van Bijnkershoek anderzijds. Laatstgenoemde diende de twee oranjemannen van repliek met: 'Vrijmoedige Bedenkingen over de vrijheid strekkende tot een vervolg van de vrijheid in den Burgerstaat' (Amsterdam 1738) en 'Aanhangsel van de Vrijmoedige Bedenkingen over de vrijheid enz. dienende tot antwoord van het Jagt praatje alsmede eene beantwoording van de Verhandeling van Landerijen' (Amsterdam 1739). Groen van Prinsterer oordeelde over beide boeken van de Beaufort dat hij `niet zonder verdienste de oorzaken der gebeurtenissen naspoort, maar dat hij zijne afkomst te zeer verraadt, door de feiten dikwijls ten behoeve der Aristocratische party te verdraayen'. (Arch. de la Maison d'Orange, 2de ed. 1, 43).

Bibliografie

Tekst Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

-A.Teunis, herschr. Hageman (?)

Literatuur

  • Scheltema, Autobiographie De Beaufort.
  • S. de Wind, Bibliotheek, aanh. 13.
  • Vaderlandsche Letteroefeningen 502, 1844.
  • Algemeene Konst en Letterbode I, 1845.
  • P.J. Blok, Geschiedenis III.
  • Nieuwe Bijdragen voor Rechtsgeleerdheid en Wetgeving XX, 1870, 231-243.
  • Nagtglas, Levensberichten.
  • N.N.B.W. VI.
  • Adelsarchief 1902, 2: 8 en 19.

Noten