Lathyrus

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Lathyrus
Lathyrus praténsis, bron: Anne Burgess, Wikimedia

Lathyrus

Kruidachtige plant behorend tot de familie der vlinderbloemigen. In Zeeland komen enkele in Nederland zeldzame soorten voor.

Veldlathyrus (Lathyrus praténsis)

Het meest algemeen is de veldlathyrus. Deze soort heeft samengestelde bladeren met twee deelblaadjes en vertakte ranken. De bloemen zijn geel. De veldlathyrus is een algemene plant van niet te voedselrijke weg- en dijkbermen.

  • Dialect: Zeeuws-Vlaanderen: kousjes en schoentjes; Tholen: gele wikken.

Aardaker (Lathyrus tuberósus)

De aardaker lijkt in niet bloeiende toestand sterk op de veldlathyrus, maar heeft rose-rode bloemen, verdikte wortels en geen parallel nervige maar netvormige generfde blaadjes. De aardaker in Nederland vrij zeldzaam, is in Zeeland plaatselijk vrij algemeen, met name in Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Deze plantensoort komt vooral voor in gemaaide of verruigende wegbermen en sloot- of dijktaluds.

Graslathyrus (Lathyrus nissólia)

Een derde nog zeldzamer soort is de graslathyrus. Deze soort heeft smalle grasachtige bladeren met vrij kleine rode bloemen. Zij komt in Nederland vrijwel uitsluitend in Zuid-Limburg en Zeeland voor. In deze laatste provincie vindt men haar vooral op een aantal dijken in de Zak van Zuid-Beveland.

Auteur

-A.M.M. van Haperen