Lathyrus

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Lathyrus

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Kruidachtige plant behorend tot de familie der vlinderbloemigen. In Zeeland komen enkele in Nederland zeldzame soorten voor. Het meest algemeen is de veldlathyrus (L. praténsis; Z.Vl.: kousjes en schoentjes; Th.: gele wikken). Deze soort heeft samengestelde bladeren met twee deelblaadjes en vertakte ranken. De bloemen zijn geel. De veldlathyrus is een algemene plant van niet te voedselrijke weg- en dijkbermen. De aardaker (L. tuberósus) lijkt in niet bloeiende toestand sterk op de veldlathyrus, maar heeft rose-rode bloemen, verdikte wortels en geen parallelnervige maar netvormie generfde blaadjes. De aardaker, in Nederland vrij zeldzaam, is in Zeeland plaatselijk vrij algemeen, m.n. in Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Deze plantensoort komt vooral voor in gemaaide of verruigende wegbermen en sloot- of dijktaluds. Een derde nog zeldzamer soort is de graslathyrus (L. nissólia). Deze soort heeft smalle grasachtige bladeren met vrij kleine rode bloemen. Zij komt in Nederland vrijwel uitsluitend in Zuid-Limburg en Zeeland voor. In deze laatste provincie vindt men haar vooral op een aantal dijken in de Zak van Zuid-Beveland.


AUTEUR

A.M.M. van Haperen