Landbouwcentrum Zeeland

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Landbouwcentrum Zeeland

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Een op 5 oktober 1961 te Goes, Westsingel 58, geopend kantoorpand, waarin zijn gevestigd: Provinciale Directie voor Landinrichting, Grond- en Bosbeheer, waaronder ressorteren: de Landinrichtingsdienst, het Staatsbosbeheer, Visserij en de Stichting Beheer Landbouwgronden.

Provinciale Directie voor de Bedrijfsontwikkeling, waaronder ressorteren: het Consulentschap voor de Akkerbouw en de Rundveehouderij, alsmede het Consulentschap voor de Tuinbouw.

Dienst der Domeinen.

Plantenziektekundige Dienst.

Provinciale Voedselcommissaris.

Stichting Uitvoering Landbouw Maatregelen (St.U.L.M.).

Landbouw Economisch Instituut(L.E.I.).

Stichting voor Bodemkartering (Stiboka).

Commissie Waterbeheersing en Ontzilting.


AUTEUR

M.A. Geuze