Kruipertje

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Kruipertje (hordeum Murinum)
Zeegerst, gezicht op Zierikzee vanaf Borrendamme met op de voorgrond karrevelden vol Zeegerst foto; Kees de Kraker, bron: ZB Tijdschriftenbank Zeeland Sterna (1 april 2007) 52/1 14

Kruipertje (Hordeum murinum)

Grassoort, behorend tot het geslacht gerst. Kenmerkend zijn de lange ruwe naalden van het onderste kroonkafje. Het kruipertje komt algemeen voor op droge ruderale plaatsen, bijvoorbeeld parkeerplaatsen, wegbermen, verlaten bouwen industrieterreinen en dergelijke.

Veldgerst (Hordeum secaline)

Enkele nauwe verwanten zijn de veldgerst en de zeegerst. De veldgerst komt plaatselijk vrij algemeen voor in oude graslanden. Elders in Nederland is deze plant minder algemeen dan in Zeeland.

Zeegerst (Hordeum marinum)

De zeegerst groeide vroeger vrij veel op zeedijken en dergelijke. Deze soort is hier vrijwel verdwenen. Tegenwoordig komt zij nog op een aantal plaatsen voor in het Veerse Meer.

Kwispelgerst (Hordeum jubatum)

Een verwant die ook op de drooggevallen platen in het Veerse Meer en de Grevelingen voorkomt is de kwispelgerst, oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Amerika. Na het afdammen van bovengenoemde zeearmen is deze soort hier ingeburgerd.

Auteur

-A.M.M. van Haperen

Literatuur

A.M.M. van Haperen en T.J. de Kogel, Het voorkomen van Hordeum jubatum (L.) en Parentucellia viscosa (L.) Caruel in Zuidwest-Nederland, 159-168. [[1]]