Kroos

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Kroos
Bultkroos, bron: Christian Fischer, Wikimedia

Kroos (Lemna)

Kleine, platte op het water drijvende of in het water zwevende ronde plantjes. Komen meestal in groot aantal tegelijkertijd voor.

Klein kroos (Lemna minor), Bultkroos (Lemna gibba)

Het meest algemeen zijn klein kroos en bultkroos. Beide soorten, die moeilijk te onderscheiden zijn, zijn overal in Zeeland te vinden in zoete of brakke voedselrijke wateren. Zij verdragen vaak een slechte waterkwaliteit. Men vindt ze vooral in sloten, drinkputten en kleine plasjes, waar ze met name in de zomer vaak vele tientallen meters kunnen bedekken.

Puntkroos (Trisulca)

Een derde vrij algemene soort van dit geslacht is het puntkroos. Deze plant heeft langwerpige in plaats van ronde bladschijfjes, die meestal niet drijven, maar in het water zweven. Het puntkroos is veel gevoeliger voor hoge zoutgehaltes en slechte waterkwaliteit. Komt plaatselijk voor in sloten en vooral drink putten met zoet helder water. Bovenstaande soorten van het geslacht Lemna hebben per bladschijf één wortel.

Veelwortelig kroos (Spirodela polyrhiza)

Er komen nog twee andere kroos-soorten voor. Het veelwortelig kroos heeft meerdere worteltjes. Het is een drijvende plant die ongeveer twee maal zo groot is als klein en bultkroos. Het veelwortelig krooskomt in grote delen van Nederland algemeen voor in helder voedselrijk water. In Zeeland ontbreekt het op het ogenblik vrijwel overal, hetgeen waarschijnlijk samenhangt met te hoge zoutgehalten en de slechte kwaliteit van het polderwater. Uit het verleden zijn een aantal vondsten uit Zeeland bekend, met name van Schouwen.

Wortelloos kroos (Wolffia arrhiza)

Ook het wortelloos kroos komt in Zeeland vrijwel niet voor. Deze soort is zeer klein (tot I mm in doorsnee) en heeft géén worteltjes.

Kleine kroosvaren (Azolla caroliniana), Grote kroosvaren (Zolla filiculoides)

Elders in Nederland komen de kleine kroosvaren en vooral de grote kroosvaren veel voor. Deze varentjes lijken op echte kroonplantjes, drijven op het water en kunnen in het najaar sloten geheel rood kleuren. Zij zijn eind vorige eeuw uit resp. Noord- en Zuid-Amerika in ons land ingevoerd en hebben zich sinds die tijd sterk uitgebreid. In Zeeland ontbreken zij echter vrijwel geheel.

  • Dialect: Walcheren, Zuid-Beveland, Nor-Beveland, Tholen: gruit; Noord-Beveland, Tholen, Schouwen-Duiveland: grieten; Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen: ruit.

Auteur

-A.M.M. van Haperen