Kornelis Wielemaker

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Kornelis Wielemaker
K Wielemaker.jpg
Kornelis Wielemaker was afkomstig uit een eenvoudig gezin, dat op het hofje 'Klein Valkenisse' aan het Vroon te Biggekerke woonde. Foto: "Klein Valkenisse", verkocht voorjaar 1906 van de eigenaar Jan Wielemaker aan Simon Stroo, die het afbrak en herbouwde, 1890. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 32939.
Geboren 26 februari 1870 Biggekerke
Overleden 11 november 1918 Biggekerke
Beroep Onderwijzer, historicus en schrijver
VIAF Kornelis Wielemaker

Biografie

Kornelis Wielemaker was hoofdonderwijzer te Biggekerke (1893-1918), locaal historicus en schrijver. Afkomstig uit een eenvoudig gezin, dat op het hofje 'Klein Valkenisse' aan het Vroon te Biggekerke woonde. Werd opgeleid aan de normaalschool te Middelburg. Na zijn examen gaf hij les aan de diaconieschool in Aagtekerke, tot hij op 1 mei 1893 benoemd werd tot hoofd van de christelijke school te Biggekerke. Deze functie bekleedde hij tot aan zijn dood.

Naast zijn onderwijsfuncties was Wielemaker actief voor de zending van de N.H. Kerk. Zo besteedde hij veel tijd aan de voorbereiding van de zendingsfeesten op 'Groot Valkenisse' (op derde Pinksterdag) en gaf op 1 maart 1910 het eerste nummer van 'Djailolo' uit, een zendingsblad voor de jeugd, genoemd naar de oorspronkelijke naam van Halmahera in de Molukken, het werkterrein van de Walcherse zendingsraad.

Bovendien verdiepte Kornelis Wielemaker zich in de burgerlijke en kerkelijke geschiedenis van Biggekerke, waarover hij een boek schreef dat in 1903 met steun van het Zeeuwsch Genootschap in Middelburg werd uitgegeven: Biggekerke, zijn burgerlijke en kerkelijke geschiedenis. Voorts verscheen van zijn hand: Zeeland; Gedenkboek van de feesten in Zeeland. Augustus-September 1898 (Middelburg 1899).

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

F. van Noordwijk

Beknopte Bibliografie