Koekoeksbloem

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Koekoeksbloem
Koekoeksbloem, bron: Guide Gerding, Wikimedia

Koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi)

De echte koekoeksbloem heeft tweeslachtige, roze-rode bloemen, die onmiddellijk te herkennen zijn aan de diep ingesneden kroonbladen. Komt in grote delen van Nederland algemeen voor in vochtige graslanden en slootkanten, met name op veengrond. Verder veel langs beken en in vochtige duinvalleien. Is echter zeer gevoelig voor een te hoog zoutgehalte en ontbreekt dan ook vrijwel overal in het Zeeuwse polderland. Komt in Zeeland hier en daar voor in kwelstroken in de binnenduinrand, op enkele drooggevallen platen in Veerse Meer en Grevelingen en op enkele plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen. De naam koekoeksblomme wordt in het Zeeuws (vooral) ook gebruikt voor andere soorten dan hierboven beschreven. Het betreft dan meestal depinksterbloem veldkers of orchissoorten orchis.

Avondkoekoeksbloem (Melandrium album)

In Zeeland komt de avondkoekoeksbloem het meest algemeen voor. Deze plant heeft eenslachtige grote witte bloemen en is overal in de provincie te vinden in ruige wegbermen, slootkanten en op dijken.

Nachtkoekoeksbloem (Melandrium noctiflorum)

De nachtkoekoeksbloem heeft tweeslachtige bloemen die iets meer roze zijn dan die van de vorige soort. De nachtkoekoeksbloem is een zeldzaam akkeronkruid, dat vrijwel uit Zeeland verdwenen is.

Dagkoekoeksbloem (Melandrium noctiflorum)

De veerde soort is de dagkoekoeksbloem. Deze soort lijkt vrij sterk op de beide vorige. Zij heeft echter eenslachtige duidelijke roze-rode bloemen. Het is een in Nederland algemene plant van zandige en vruchtbare bossen en struweelbodems. In Zeeland komt deze soort vrijwel uitsluitend voor in de bossen en struwelen van de binnenduinrand; met name op Walcheren algemeen, elders vrijwel geheel ontbrekend. Vier plantensoorten, behorend tot de familie der muurachtigen met grote roze-rode of witte bloemen.

Auteur

-A.M.M. van Haperen