Knopkruid

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Knopkruid

Knopkruid (Galinsoga)

Plantengeslacht, behorend tot de composietenfamilie, waarvan in Zeeland twee soorten voorkomen. Beide soorten komen oorspronkelijk uit Zuid- en Midden-Amerika en zijn in ons land ingevoerd. Zij komen thans in Nederland algemeen voor als akkeronkruid.

Klein knopkruid (Galinsoga parviflora)

Oorspronkelijk was het klein knopkruid het meest algemeen. Het komt vooral voor op lichtere grond, bijv. In de binnenduinrand en het grensgebied van Zeeuws-Vlaanderen.

Harig knopkruid (Galinsoga ciliata)

Het harig knopkruid is een soort van zwaardere grond. Deze plant heeft zich vooral de laatste jaren sterk uitgebreid. Zij komt in Zeeland regelmatig voor. Zij verschilt van het klein knopkruid door de dichte witte beharing op de stengel.

Auteur

-A.M.M. van Haperen