Klokje

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Klokje
Grasklokje, bron: Tesla Delacroix, Wikimedia

Klokje (Campánula)

Vrij uitgebreid geslacht van vooral overblijvende planten. Kenmerkend zijn de blauwe of witte klokvormige bloemen, die meestal in trossen bijeen staan.

Grasklokje (Campánula rotundifólia)

In Nederland komt het grasklokje het meest algemeen voor. Deze soort groeit vooral in schrale, zandige graslanden en ontbreekt dan ook op de meeste plaatsen in Zeeland. Men vindt het grasklokje hier en daar op dijken op Schouwen en Zuid-Beveland en in Zeeuws-Vlaanderen.

Akkerklokje (Campánula rapunculoides) en Rapunzelklokje (Campánula rapúnculus)

Twee in Nederland zeldzame soorten die plaatselijk in Zeeland voorkomen zijn het akkerklokje en het rapunzelklokje. Deze soorten zijn vooral in Zeeuws-Vlaanderen te vinden.

Diverse klokjes-soorten

Diverse klokjes-soorten worden ook als tuinplant gekweekt. Dit geldt met name voor het perzikbladig klokje (Campánula pérsicifolia), het ruig klokje (Campánula trachélium), het kluwenklokje (Campánula glomeráta) en het breedbladig klokje (Campánula latifólia). Deze soorten komen ook verwilderd voor.

Breedbladig klokje (Campánula latifólia)

Van het breedbladig klokje is recent aannemelijk gemaakt dat deze soort, in tegenstelling tot de tot voor kort gehuldigde opvatting, inheems is in Nederland. Enkele van deze natuurlijke vindplaatsen liggen in de Zak van Zuid-Beveland. Behalve bovengenoemde soorten van het geslacht campanula kwamen vroeger in Zeeland ook nog het groot en klein spiegelklokje (Legoúsia spéculum-véneris en Legoúsia hýbrida) voor. Deze soorten waren niet zeldzame akkeronkruiden. Tegenwoordig zijn zij echter vrijwel verdwenen.

Auteur

-A.M.M. van Haperen

Literatuur

Sykora, Campanula latifolia. [[1]]