Klimop

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Klimop

Klimop (Hedera helix)

Houtachtige klimplant met hechtwortels. Bladeren der niet bloeiende takken drie- tot vijflobbig, die der bloeiende takken eirond. Vruchten zwart. In Nederland algemeen in bossen en houtwallen op voedselrijke grond. Ook aangeplant langs muren. Tegenwoordig in Zeeland niet veel voorkomend. In het wild vooral in de binnenduinrandbossen en op buitenplaatsen. Plaatselijk ook in struwelen op dijken- en graslanden. Vroeger hier mogelijk algemener.

Auteur

-K.F. Vaas, herschreven A.M.M. van Haperen